นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2

600124 05 


นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ข้อมูลเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562

กำกับดูแลงานสำนักงาน

  1. กลุ่มนโยบายและแผน [ ดูรายละเอียดกลุ่ม ]
  2.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ ดูรายละเอียดกลุ่ม ]

กำกับดูแลศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (SP Center)

  1. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน1 (SP Center พนมทวน1) อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]
  2. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน2 (SP Center พนมทวน2) อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]
  3. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน3 (SP Center พนมทวน3) อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]

600124 01

pr_kan2
pr_2562
pr
raka
information
service
standard
baby_01
nacc
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin