นางพรกมล ปลาอ่อน รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2

 600124 06


นางพรกมล ปลาอ่อน รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ข้อมูลเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562

กำกับดูแลงานสำนักงาน

  1. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ ดูรายละเอียดกลุ่ม ]
  2.  กลุ่มอำนวยการ [ ดูรายละเอียดกลุ่ม ]

กำกับดูแลศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (SP Center)

  1. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา1 (SP Center ท่ามะกา1) อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]
  2. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา4 (SP Center ท่ามะกา4)  อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]
  3. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา5 (SP Center ท่ามะกา5)  อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]

600124 01

pr_kan2
pr_2562
pr
raka
information
service
standard
baby_01
nacc
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin