adul
main menu

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สถิติใหม่

information
member

 600124 22

กลุ่มต่างๆใน สพป.กาญจนบุรี เขต 2


  1. กลุ่มอำนวยการ [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  3. กลุ่มบริหารงานบุคคล [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  4. กลุ่มนโยบายและแผน [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  6. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  7. หน่วยตรวจสอบภายใน [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]

 

pr

tepe

service
raka
obec_new
hotnews
pracharathkan2
เมษายน 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
standard
webmaster
phone
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th