ข้อมูลบุคลากร

กลุ่มต่างๆในสำนักงาน

 600124 22

กลุ่มต่างๆใน สพป.กาญจนบุรี เขต 2


  1. กลุ่มอำนวยการ [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  3. กลุ่มบริหารงานบุคคล [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  4. กลุ่มนโยบายและแผน [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  6. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  7. หน่วยตรวจสอบภายใน [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

600124 29

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน


600124 9 01

600124 9 02


 600124 22

กลุ่มบริหารงานบุคคล

600124 25

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล


600124 7 01

600124 7 03

600124 7 04

600124 7 06

600124 2 02

600124 7 12


 600124 22

กลุ่มนโยบายและแผน

600124 26

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน


600124 5 01

600124 5 04

600124 7 10


600124 22

 

pr_kan2
pr
raka
gallery
ตรวจเยี่ยมการประเมินเพชรเสมากาญจน์2

IMG 0281

อ่านเพิ่มเติม...
ผู้บริหารใหม่ทำ PLC

IMG 0163

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา

16 IMG 0155

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาศาลา

06 IMG 0120

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin