main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif

โรงเรียนในท้องที่ อ.ท่ามะกา ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2

 1. โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ หมู่ 4 ถนนหวายเหนียว-หนองปลาหมอ ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034640629
 2. โรงเรียนบ้านหนองหิน หมู่ 1 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034692253
 3. โรงเรียนบ้านเขาช่อง หมู่ 8 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
 4. โรงเรียนวัดเขาใหญ่ หมู่ 3 ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
 5. โรงเรียนบ้านชายธูป เลขที่ 4 หมู่ 5 ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 34540253
 6. โรงเรียนวัดเขาตะพั้น หมู่ 6 ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
 7. โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 47 หมู่ 7 ถนนแสงชูโต ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
 8. โรงเรียนวัดดอนขมิ้น เลขที่ 2 หมู่ 3 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034566427
 9. โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด เลขที่ 138 หมู่ 4 ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
 10. โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน หมู่ 5 ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034695733
 11. โรงเรียนวัดดอนชะเอม เลขที่ 50 หมู่ 1 ถนนตะคร้ำเอน-ท่าไม้ ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
 12. โรงเรียนบ้านบึงวิทยา หมู่ 9 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 03-562014
 13. โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง หมู่ 7 ถนนตะคร้ำเอน-ท่าไม้ ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
 14. โรงเรียนบ้านรางกระต่าย หมู่ 8 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034601503 Fax 034-601503
 15. โรงเรียนบ้านหนองตาคง หมู่ 13 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034540252
 16. โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน เลขที่ 321 ถนนท่าเรือพระแท่น ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
 17. โรงเรียนวัดสำนักคร้อ หมู่ 2 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034552669 Fax 034552669
 18. โรงเรียนบ้านหนองลาน หมู่ 11 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034640326
 19. โรงเรียนบ้านท่ามะกา เลขที่ 56 หมู่ 5 ถนนแสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034640890
 20. โรงเรียนวัดคร้อพนัน เลขที่ 77 หมู่ 7 ถนนท่าไม้-ตะคร้ำเอน ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034542135 Fax 034541314
 21. โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น หมู่ 2 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034542681 Fax 034-542681
 22. โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร' 587 ถนนแสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034561982 และ 0819423752
 23. โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล เลขที่ 2 ถนนแสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034561983 และ 0898366658
 24. โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง หมู่ 2 ต.ท่าเสา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
 25. โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ หมู่ 5 ต.ท่าเสา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
 26. โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) 128 หมู่ 6 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034540251
 27. โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) หมู่ 1 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034542144
 28. โรงเรียนวัดดงสัก เลขที่ 109 หมู่ 4 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034541356
 29. โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง หมู่ 10 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034643491 Fax 034-643176
 30. โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร หมู่ 4 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034643585
 31. โรงเรียนบ้านดอนรัก หมู่ 6 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034601907
 32. โรงเรียนบ้านหนองกรด หมู่ 5 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
 33. โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน เลขที่ 48/1 หมู่ 3 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034649027 Fax 034649027
 34. โรงเรียนวัดหนองโรง หมู่ 7 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034540268
 35. โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง หมู่ 2 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
 36. โรงเรียนวัดสนามแย้ หมู่ 6 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71190 โทรศัพท์ 034540247 Fax 034691175
 37. โรงเรียนบ้านดอนเขว้า หมู่ 6 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
 38. โรงเรียนวัดหนองพลับ หมู่ 11 ต.แสนตอ ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034690419 Fax 034690419
 39. โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม หมู่ 1 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034641364 Fax 034-641364
 40. โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) หมู่ 4 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034641205 และ 034641205
 41. โรงเรียนวัดหนองลาน หมู่ 3 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034643387
 42. โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา หมู่ 4 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
 43. โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 หมู่ 2 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
 44. โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น หมู่ 6 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
 45. โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา' 2 หมู่ 4 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034543382 Fax 034543382
 46. โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ เลขที่ 111 หมู่ 3 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034540244 Fax 034540244
 47. โรงเรียนประชาวิทยาคาร หมู่ 4 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034 540243
 48. โรงเรียนบ้านแจงงาม หมู่ 7 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
 49. โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน หมู่ 5 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
 50. โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น หมู่ 6 อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 0819959003
pr_kan2
pr
gallery
ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านเขาช่อง

02 IMG 5777

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดสำนักคร้อ

10 IMG 5747

อ่านเพิ่มเติม...
เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

02 IMG 5703

อ่านเพิ่มเติม...
อบรมหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

003 IMG 5596

อ่านเพิ่มเติม...
จัดประชุม PISA 2018

036 IMG 2501

อ่านเพิ่มเติม...
การเงินชี้แจงการเบิกเงินคูปองครู

59 IMG 5554

อ่านเพิ่มเติม...
service
raka
obec_new
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th