good
main menu
information
member

รอง ผอ.สพป.

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2

600124 01

 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2

    1. นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 [ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ]
    2. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 [ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ]
    3. นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 [ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ]
    4. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 [ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ]
    5. นางพรกมล ปลาอ่อน รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 [ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ]
pr

tepe

service
raka
obec_new
hotnews
pracharathkan2
มิถุนายน 2017
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
standard
webmaster
phone
admin

สำนัักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140

โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208

โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242

โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127

Copyright © 2017. www.kan2.go.th