ผู้บริหาร ร.ร. อ.พนมทวน

ผู้บริหารสถานศึกษา อ.พนมทวน

620402 05

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา อ.พนมทวน ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 แยกตามศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน SP Center ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน 1
(SP Center พนมทวน 1) แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนใน SPcenter

1. โรงเรียนวัดเบญพาด
นายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-1986068
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

2. โรงเรียนวัดบ้านทวน
นายธวัชชัย จึงประวัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-2569988
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

3. โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
นายฉัตรชัย กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อระแหง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-5131377
กรรมการศูนย์ฯ

4. โรงเรียนวัดพังตรุ
นางสุรีพร บำรุงชล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังตรุ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-0001935
กรรมการศูนย์ฯ

5. โรงเรียนบ้านกระเจา
นายปรีดา วิเศษสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเจา
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9421192
กรรมการศูนย์ฯ

6. โรงเรียนบ้านดอนสระ
ว่าที่ร.ท.บุรินทร์ จงถวิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสระ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-4343544
กรรมการศูนย์ฯ

7. โรงเรียนบ้านโป่งกูป
นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกูป
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 098-2751162
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน 2
(SP Center พนมทวน 2) แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนใน SPcenter

1. โรงเรียนวัดทุ่งสมอ
นายนิพร เห็นประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสมอ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9815292
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

2. โรงเรียนบ้านหลุมหิน
นายสมาน สีสังข์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8367674
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

3. โรงเรียนวัดห้วยสะพาน
นายบุญทรง สัปปุริสสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยสะพาน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8801702
กรรมการศูนย์ฯ

4. โรงเรียนวัดนาพระยา
นางสาวรจนา วรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาพระยา
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 092-4634451
กรรมการศูนย์ฯ

5. โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
นางเกณิกา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยด้วน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 083-0174356
กรรมการศูนย์ฯ

6. โรงเรียนบ้านรางยอม
(ว่าง)
กรรมการศูนย์ฯ

7. โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
(ว่าง)
กรรมการศูนย์ฯ

8. โรงเรียนบ้านหนองขุย
นายอนุสรณ์ สัตยากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุย
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 085-2943018
กรรมการศูนย์ฯ

9. โรงเรียนบ้านวังรัก
นางสุดาพร ชูชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังรัก
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 098-9851465
กรรมการศูนย์ฯ

10. โรงเรียนวัดบ้านน้อย
นายประยูร อินทะนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านน้อย
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-5662240
กรรมการศูนย์ฯ

11. โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)
นายประวัติชัย อินทวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-4502637
กรรมการศูนย์ฯ

12. โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
นางสาวอัจฉรี ่จำนงกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 082-2963721
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน 3
(SP Center พนมทวน 3) แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนใน SPcenter

1. โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)
นายพีระพล ปฏิทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-1140359
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

2. โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
นายไพวิทย์ ใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมะขาม
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9415027
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

3. โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ
นายสงัด ไล่กระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7364471
กรรมการศูนย์ฯ

4. โรงเรียนบ้านหนองจอก
นายภาคภูมิ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-1782085
กรรมการศูนย์ฯ

5. โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105
นายธรรมะ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-9158482
กรรมการศูนย์ฯ

6. โรงเรียนวัดสาลวนาราม 
นายวิรัช กุ้ยอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาลวนาราม
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-2907288
กรรมการศูนย์ฯ

7. โรงเรียนบ้านบ่อหว้า
นายผจญ เสนเข็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหว้า
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8197979
กรรมการศูนย์ฯ

8. โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
นายศักดิ์ชาย ผิวสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-1762516
กรรมการศูนย์ฯ

9. โรงเรียนบ้านโคราช 
นางดวงฤดี สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคราช
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8584537
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ


 

pr_kan2
pr
raka
gallery
อวยพรเดือนเกิดประจำเดือนกรกฎาคม

IMG 1306

อ่านเพิ่มเติม...
พัฒนาบุคลากรสำนักงาน

IMG 1259

อ่านเพิ่มเติม...
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

IMG 1200

อ่านเพิ่มเติม...
ทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนกรกฎาคม

IMG 1194

อ่านเพิ่มเติม...
ถวายสัตย์ปฏิญาณ

IMG 1044

อ่านเพิ่มเติม...
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

IMG 1000

อ่านเพิ่มเติม...
จัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน

IMG 0850

อ่านเพิ่มเติม...
อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

IMG 0805

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin