adul
main menu

สถิติใหม่

information
member

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา อ.ห้วยกระเจา ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2559

 1. โรงเรียนวัดดอนแสลบ
  นายปรีดา วิเศษสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนแสลบ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9421192
 2. โรงเรียนวัดหนองปลิง
  นางกมลทิพย์ อิงปัญจลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
 3. โรงเรียนวัดเขารักษ์

  นายบรรพต ท่าน้ำตื้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขารักษ์
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-5204011

 4. โรงเรียนบ้านตลุงใต้
  (ว่าง)
 5. โรงเรียนบ้านพนมนาง
  นายภาคภูมิ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมนาง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-2083625
 6. โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง
  นายวิชาญ นิยมกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081
 7. โรงเรียนบ้านวังไผ่
  นายสมพร หอมทวนลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไผ่
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7369807
 8. โรงเรียนบ้านหนองตายอด
  นายโกสิฐ แหยมคอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตายอด
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-5634199
 9. โรงเรียนบ้านอ่างหิน
  นายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างหิน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-6226220
 10. โรงเรียนบ้านนาใหม่
  ว่าที่ร.ต.สุริยัน จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาใหม่
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8582766
 11. โรงเรียนบ้านไผ่สี
  นายณัฐพล ดำรงค์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่สี
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-5482532
 12. โรงเรียนบ้านห้วยยาง
  นายเสน่ห์ รักราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7911996
 13. โรงเรียนบ้านสระจันทอง
  นายยันต์ มาเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระจันทอง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8363905
 14. โรงเรียนวัดสระลงเรือ
  นายธนิต โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระลงเรือ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7362371
 15. โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข
  นายลิขิต โคกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 080-3450471
 16. โรงเรียนเมตตาจิตต
  นายสมพงษ์ ศรีสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนเมตตาจิตต
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 083-2208140
 17. โรงเรียนบ้านห้วยลึก
  นายเมธี ทองรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8807743
 18. โรงเรียนบ้านเขาศาลา
  นายวีรพันษ์ พยาบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาศาลา
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-5481732
 19. โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า
  (ว่าง)
 20. โรงเรียนบ้านทัพพระยา
  นายชลอ สืบศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพพระยา
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-1706495
 21. โรงเรียนบ้านเขากรวด
  นายณัฏฐ์ปวีณ์ สาระศาลิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากรวด
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 098-4507767
 22. โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา
  นางอนงค์ หอมทวนลม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 092-2494194
 23. โรงเรียนบ้านซ่อง
  นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-1706855
 24. โรงเรียนบ้านไพรงาม

  นางสาวสุขหทัย โพธิ์สวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรงาม
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-9191858


 

pr

tepe

service
raka
obec_new
hotnews
pracharathkan2
มกราคม 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
standard
webmaster
phone
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th