main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ของนายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในปีการศึกษา 2559

ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

 1. โรงเรียนวัดสำนักคร้อ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (16 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 2. โรงเรียนบ้านบึงวิทยา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (16 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 3. โรงเรียนบ้านสระจันทอง อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (17 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 4. โรงเรียนบ้านเมตตาจิตต อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (17 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 5. โรงเรียนบ้านห้วยยาง อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (17 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 6. โรงเรียนบ้านเขากรวด อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (18 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 7. โรงเรียนบ้านไพรงาม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (18 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 8. โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (18 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 9. โรงเรียนบ้านเขาศาลา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (18 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 10. โรงเรียนวัดหวายเหนี่ยว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (23 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 11. โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (23 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 12. โรงเรียนวัดแสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (23 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 13. โรงเรียนวัดดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (23 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 14. โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (23 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 15. กลุ่มโรงเรียนยุทธหัตถี อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี (25 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 16. โรงเรียนบ้านสระลุมพุก อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี (26 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 17. โรงเรียนบ้านดอนรัก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (26 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว 
pr_kan2
pr
gallery
ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านเขาช่อง

02 IMG 5777

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดสำนักคร้อ

10 IMG 5747

อ่านเพิ่มเติม...
เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

02 IMG 5703

อ่านเพิ่มเติม...
อบรมหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

003 IMG 5596

อ่านเพิ่มเติม...
จัดประชุม PISA 2018

036 IMG 2501

อ่านเพิ่มเติม...
การเงินชี้แจงการเบิกเงินคูปองครู

59 IMG 5554

อ่านเพิ่มเติม...
service
raka
obec_new
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th