601101 04

พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2560 (ประจำวันที่ 18 ต.ค 60)

ติดตามชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=lA4Bw_JcpP0&t=17s