. หน้าหลัก ITA สพป.กาญจนบุรี เขต 2

หน้าหลัก ITA สพป.กาญจนบุรี เขต 2

620709 01

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


 O1 - โครงสร้างหน่วยงาน (ไปเมนูย่อย..คลิก

O2 - ข้อมูลผู้บริหาร (ไปเมนูย่อย..คลิก

O3 - อำนาจหน้าที่ (คลิก
O4 - แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (คลิก) บันทึกข้อความ
O5 - ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน (คลิกบันทึกข้อความ 
O6 - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ไปเมนูย่อย..คลิก
O7 - ข่าวประชาสัมพันธ์ (คลิก ) 
O8 - Q&A (คลิก
O9 - Social Network (ไปเมนูย่อย..คลิก
O10 - แผนดำเนินงานประจำปี (คลิก
O11 - รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (คลิก
O12 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (คลิก
O13 - คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน (ไปเมนูย่อย..คลิก ) 
O14 - คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ (ไปเมนูย่อย..คลิก
O15 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ.ภาพรวม (ไปเมนูย่อย..คลิก)  

O16 - รายงานผลการสำรวจความ พึงพอใจการให้บริการ (คลิก) บันทึกข้อความ 
O17 - E-Service (ไปเมนูย่อย..คลิก
O18 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (คลิก
O19 - รายานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (ไปเมนูย่อย..คลิก
O20 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (คลิก
O21 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (คลิก
O22 - ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ไปเมนูย่อย..คลิก
O23 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน (ไปเมนูย่อย..คลิก
O24 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (คลิก
O25 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิก
O26 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ไปเมนูย่อย..คลิก
O27 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ไปเมนูย่อย..คลิก
O28 - รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี (ไปเมนูย่อย..คลิก
O29 - แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต (คลิก
O30 - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน (คลิก
O31 - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ประจำปี (คลิก
O32 - ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น (คลิก
O33 - การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม (ไปเมนูย่อย..คลิก)
O34 - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (คลิก
O35 - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (คลิก1) (คลิก2) บันทึกข้อความ  [ ภาคผนวก ]
O36 - การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี (ไปเมนูย่อย..คลิก
O37 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (คลิก)
O38 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (คลิก) บันทึกข้อความ 
O39 - แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี (คลิก
O40 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน การทุจริต รอบ 6 เดือน (คลิก
O41 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (คลิก)
O42 - มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ คำสั่งมาตรการ สพป.กจ.2 (คลิก) ประกาศมาตรการ สพป.กจ.2 (คลิก)  บันทึกข้อความ 

O43 - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม (คลิก
O44 - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิก
O45 - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (คลิก
O46 - มาตรการป้องกัน การรับสินบน (คลิก
O47 - มาตรป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (คลิก
O48 - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพิจ (คลิก

pr_kan2
pr
raka
gallery
วิทยการคำนวณ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

IMG 9545

อ่านเพิ่มเติม...
วันวิทยาศาสตร์ที่คร้อพนัน

IMG 3716

อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

IMG 3478

อ่านเพิ่มเติม...
เตรียม ITA ให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

16862 190816 0015

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin
aü sözlük kadın forumu
shell indir shell indir Tester parfüm porn videos free porn videos hd sex movies porntube free sex movies free porntube sex movies jojobet
xnxx animeizle eskisehir escort hacklink erotik shop
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort istanbul escort online bahis siteleri ankara escort buy tiktok followers bahis siteleri porn beylikdüzü escort beylikduzu escort kocaeli escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort izmit escort istanbul escort