สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน

630712 06

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

    1.ประจำเดือนตุลาคม 2561

     2.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

     3.ประจำเดือนธันวาคม 2561

     4.ประจำเดือนมกราคม 2562

     5.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

     6.ประจำเดือนมีนาคม 2562

     7.ประจำเดือนเมษายน 2562

     8.ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

     9.ประจำเดือนมิถุนายน 2562

   10.ประจำเดือนตุลาคม 2562

   11.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

   12.ประจำเดือนธันวาคม 2562

   13.ประจำเดือนมกราคม 2563

   14.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

   15.ประจำเดือนมีนาคม 2563

   16.ประจำเดือนเมษายน 2563

   17.ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

   18.ประจำเดือนมิถุนายน 2563


pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new