หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


 

1. งานเงินเดือน
        กฏหมายเลื่อนเงินเดือน 38 ค
        กฏหมายเลื่อนเงินเดือน ครู
        ลูกจ้างประจำ

2. งานบำเหน็จ
        กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3. งานวิทยฐานะ
        งานวิทยฐานะ

4. งานสรรหาและบรรจุ
        หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
        หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
        หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

5. งานอัตรา
        งานอัตรากำลัง

6. หลักเกณฑ์การสรรหา
        หลักเกณฑ์การสรรหาต่างๆ


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอื่นๆ


     แนวทางการสรรหาอัตราพนักงานราชการและลูกจ้าง1

     ประกาศรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา

     ว14 หนังสือ ก.ค.ศ.

     ว22 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครู

     หลัเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม

     หลักเกณฑ์แบบประเมินพัฒนาอย่างเข้ม

     หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู

     หลักเกณฑ์และวิธีย้ายผู้บริหาร


pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin