main menu
group

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif

ด่วน..สพฐ.แจ้งเลื่อนประชุม 25-26 ตุลาคม นี้..
แจ้งเลื่อนการประชุมปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นไปสู่การเชื่อมโยงกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนและตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามหนังสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04018/2801 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 จากเดิมประชุมในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 สพฐ.แจ้งเลื่อนออกไป โดยยังไม่มีกำหนด ทั้งนี้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2 รอหนังสือราชการจาก สพฐ. แล้วจะแจ้งโรงเรียนตามระบบอีกครั้งหนึ่ง

pr_kan2
pr
gallery
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ซึ่งออกอากาศครั้งที่ 19/2561

01 IMG 4245

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเมตตาจิตต

15 IMG 2355

อ่านเพิ่มเติม...
นายปกรณ์ ม่วงเจริญ ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านห้วยยาง

47 IMG 2327

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมสันทนาการยามเช้า จังหวัดกาญจนบุรี

06 133319

อ่านเพิ่มเติม...
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE Online

02 IMG 2243

อ่านเพิ่มเติม...
ชนะเลิศแข่งขันกองเชียร์ งานกีฬา 5 เขต (ชุด15)

01 IMG 6102

อ่านเพิ่มเติม...
service
raka
obec_new
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th