สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างและข้อมูลอัตรากำลังครูและสาขาวอชาเอกที่ต้องการของสถานศึกษาให้ข้าราชการครูทราบทางเว็บไซต์ ประกอบการเขียนคำร้องขอย้ายประจำปี 2560

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างและข้อมูลอัตรากำลังครูและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของสถานศึกษาให้ข้าราชการครูทราบ ประกอบการเขียนคำร้องขอย้ายประจำปี 2560

[ ปฏิทิน ]

[ ตำแหน่งรับย้าย ]

pr_kan2
pr
raka
gallery
วิทยการคำนวณ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

IMG 9545

อ่านเพิ่มเติม...
วันวิทยาศาสตร์ที่คร้อพนัน

IMG 3716

อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

IMG 3478

อ่านเพิ่มเติม...
เตรียม ITA ให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

16862 190816 0015

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin