รวมภาพข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านหนองซ่อนผึ้ง

02 IMG 5170

"ตรวจเยี่ยมหนองซ่อนผึ้ง"
เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ออกตรวจเยียมการจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล และติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 ตลอดจนติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียน โดยได้ออกติดตามที่โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มีนางสาวสุภัทรา พุทธคุณรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ และคณะครูให้การต้อนรับ

17 IMG 5185

 14 IMG 5182

16 IMG 5184

31 IMG 5199

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ แกลอรีภาพ