รวมภาพข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสระลงเรือ

15 IMG 7560

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสระลงเรือ"
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และติดตามตรวจสอบการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่ ในปีการศึกษา 2562 พร้อมติดตาม เร่งรัดการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนวัดสระลงเรือด้วย ณ โรงเรียนวัดสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี มีนายธนิต โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระลงเรือและคณะครูโรงเรียนให้การต้อนรับ

05 IMG 7550

 10 IMG 7555

16 IMG 7561

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ แกลอรีภาพ

pr_kan2
pr
raka
gallery
วิทยการคำนวณ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

IMG 9545

อ่านเพิ่มเติม...
วันวิทยาศาสตร์ที่คร้อพนัน

IMG 3716

อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

IMG 3478

อ่านเพิ่มเติม...
เตรียม ITA ให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

16862 190816 0015

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin