รวมภาพข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสระจันทอง

23 259928

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสระจันทอง"
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และติดตามตรวจสอบการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่ ในปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านสระจันทอง อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี มีนางสาวกิ่งกาญ จงประจันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระจันทองและคณะครูโรงเรียนให้การต้อนรับ

05 IMG 7567

 15 IMG 7577

19 259924

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ แกลอรีภาพ

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin