รวมภาพข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองขุย

06 IMG 8567

อ่านเพิ่มเติม...

เคารพธงชาติ

03 IMG 8237

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมที่ปรึกษาและกรรมการประเมิน

004 IMG 8316

อ่านเพิ่มเติม...

บรรจุครูใหม่

06 74378

อ่านเพิ่มเติม...

แข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย

03 IMG 8297

อ่านเพิ่มเติม...

การพัฒนาเทคนิคการสอนอ่าน-เขียน

020 IMG 8136

อ่านเพิ่มเติม...

pr_kan2
pr
raka
gallery
ตรวจเยี่ยมการประเมินเพชรเสมากาญจน์2

IMG 0281

อ่านเพิ่มเติม...
ผู้บริหารใหม่ทำ PLC

IMG 0163

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา

16 IMG 0155

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาศาลา

06 IMG 0120

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin