รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์สะเต็ม สพฐ.199 เปิดรับสมัครอบรมครูผู้สอน

ศูนย์สะเต็ม สพฐ.199 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เปิดรับสมัครอบรมครูผู้สอน โดยไปลงทะเบียนได้ในเว็บไซต์ระบบสะเต็ม รับสมัครสำหรับครูผู้สอน และจะรับสมัครเพียงระดับละ 40 คนเท่านั้น

630224 01

[ สมัครได้ที่นี่ ]

[ ตารางรายละเอียดารางรายละเอียด ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin