รวมข่าวประชาสัมพันธ์

แบบทดสอบออนไลน์ “English for Communication”

“English for Communication”
แบบทดสอบออนไลน์ โดย สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในหัวข้อ English for Communication เพื่อ พัฒนาระบบการเรียนรู้ช่วง Work from home ลองมาทำกันดู ทำผ่านได้รับเกียรติบัตรทาง e-mail ดังภาพ โควต้าได้วันละ 1500 ฉบับ หากเกินระบบจะ off  เชิญทำแบบทดสอบได้ที่ https://forms.gle/eXRFQYzXkragE7XRA

10

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new