รวมข่าวประชาสัมพันธ์

การบริการจัดการขยะและสร้างวินัยในการลดขยะและคัดแยกขยะ

“การบริการจัดการขยะและสร้างวินัยในการลดขยะและคัดแยกขยะ”
แบบทดสอบออนไลน์ ฉบับที่ 14 ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในหัวข้อ การบริการจัดการขยะและสร้างวินัยในการลดขยะและคัดแยกขยะ เพื่อ พัฒนาระบบการเรียนรู้ช่วง Work from home ลองมาทำกันดู ทำผ่านได้รับเกียรติบัตรทาง e-mail ดังภาพ เชิญทำแบบทดสอบได้ที่ https://forms.gle/MbYkwd6GceNwgE2R8

14

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new