รวมข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างและข้อมูลอัตรากำลังครูและสาขาวอชาเอกที่ต้องการของสถานศึกษาให้ข้าราชการครูทราบทางเว็บไซต์ ประกอบการเขียนคำร้องขอย้ายประจำปี 2560

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างและข้อมูลอัตรากำลังครูและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของสถานศึกษาให้ข้าราชการครูทราบ ประกอบการเขียนคำร้องขอย้ายประจำปี 2560

[ ปฏิทิน ]

[ ตำแหน่งรับย้าย ]

pr_kan2
news
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin