รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ปรับปรุงล่าสุด 22 พฤศจิกายน 2560

ตารางการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ปรับปรุงล่าสุด 22 พฤศจิกายน 2560

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนวัดบ้ำนทวน

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนวัดทุ่งสมอ

สถานที่แข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01
obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin