รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ขออภัยในความผิดพลาด จากการได้ขึ้นข่าว เรื่อง คำสั่ง สพฐ. เกี่ยวกับหลักสูตร

610504 09

"ขออภัยในความผิดพลาด"
เนื่องจากได้ขึ้นข่าว เรื่อง คำสั่ง สพฐ. เกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งยังมีส่วนที่เกียวข้องหลายส่วน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนจึงขอลบออกจากระบบ ซึ่งทางศึกษานิเทศก์จะได้อธิบายเกี่ยวกับคำสั่งนี้ต่อไป ท่านสามารถติดตามอย่างเป็นทางการได้ในระบบ My Office Kan2

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new