รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ขออภัยในความผิดพลาด จากการได้ขึ้นข่าว เรื่อง คำสั่ง สพฐ. เกี่ยวกับหลักสูตร

610504 09

"ขออภัยในความผิดพลาด"
เนื่องจากได้ขึ้นข่าว เรื่อง คำสั่ง สพฐ. เกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งยังมีส่วนที่เกียวข้องหลายส่วน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนจึงขอลบออกจากระบบ ซึ่งทางศึกษานิเทศก์จะได้อธิบายเกี่ยวกับคำสั่งนี้ต่อไป ท่านสามารถติดตามอย่างเป็นทางการได้ในระบบ My Office Kan2

pr_kan2
pr
raka
gallery
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

IMG 1000

อ่านเพิ่มเติม...
จัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน

IMG 0850

อ่านเพิ่มเติม...
อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

IMG 0805

อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมจับฉลากตัวแทนประเมิน

IMG 0784

อ่านเพิ่มเติม...
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

IMG 0650

อ่านเพิ่มเติม...
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สพป.กาญจนบุรี เขต 4

IMG 0486

อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมเตรียมการศิลปหัตถกรรมนักเรียน

IMG 0459

อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมกรรมการประเมินเพชรเสมากาญจน์2

IMG 0429

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin