รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมทางไกลชี้แจงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

610510 03

ขอเชิญประชุมทางไกลชี้แจงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ทาง obec tv ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=youS6U1ivhs

pr_2562
pr_kan2
pr
raka
gallery
information
service
standard
baby_01
obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin