main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif

logo 12

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กำหนดเกณฑ์การขับเคลื่อนนโยบาย ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ปี 2562 ดังนี้

เกณฑ์ข้อที่ 1 ]

เกณฑ์ข้อที่ 2 ]

เกณฑ์ข้อที่ 3 ]

เกณฑ์ข้อที่ 4 ]

เกณฑ์ข้อที่ 5 ]

เกณฑ์ข้อที่ 6 ]

เกณฑ์ข้อที่ 7 ]

เกณฑ์ข้อที่ 8 ]

เกณฑ์ข้อที่ 9 ]

เกณฑ์ข้อที่ 10 ]

เกณฑ์ข้อที่ 11 ]

เกณฑ์ข้อที่ 12 ]

pr_kan2
pr
service
raka
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th