รวมข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ ให้กับทุกโรงเรียนได้ใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของธุรการโรงเรียน

620326 05

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ ให้กับทุกโรงเรียนได้ใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของธุรการโรงเรียน

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ ]

pr_2562
pr_kan2
pr
raka
gallery
information
service
standard
baby_01
obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin