รวมข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ ให้กับทุกโรงเรียนได้ใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของธุรการโรงเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ ให้กับทุกโรงเรียนได้ใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของธุรการโรงเรียน

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ ]

pr_kan2
pr_2562
pr
raka
information
service
standard
baby_01
nacc
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin