รวมข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ ให้กับทุกโรงเรียนได้ใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของธุรการโรงเรียน

620326 05

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ ให้กับทุกโรงเรียนได้ใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของธุรการโรงเรียน

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new