รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญติดตามข่าว บทความ ทางการศึกษา ได้ทางเว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

620326 05

ขอเชิญติดตามข่าว บทความ ทางการศึกษา ได้ทางเว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ที่ http://kri2.esdc.go.th/bthkhwam-thang-wichakar?fbclid=IwAR0AcQ_gecoGWPAGgPyEADGPxQ2DcyqOVy4kujFV4aRLvTm-aEQuW9oYUOM 

pr_2562
pr_kan2
pr
raka
gallery
information
service
standard
baby_01
obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin