รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญติดตามข่าว บทความ ทางการศึกษา ได้ทางเว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

620326 05

ขอเชิญติดตามข่าว บทความ ทางการศึกษา ได้ทางเว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ที่ http://kri2.esdc.go.th/bthkhwam-thang-wichakar?fbclid=IwAR0AcQ_gecoGWPAGgPyEADGPxQ2DcyqOVy4kujFV4aRLvTm-aEQuW9oYUOM 

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new