รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครอบรมสะเต็ม ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

stem 01

ขอเชิญสมัครอบรมสะเต็ม ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร สามารถนับชั่วโมงการพัฒนา ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะได้) กิจกรรมไม่ซ้ำกับปีที่ผ่านมา จุดอบรมของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดที่ ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี สมัครในระบบได้ที่ http://stemreg.ipst.ac.th หมดเขตสิ้นเดือนมีนาคมนี้

 
pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new