รวมประกาศ

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 8 ค.(2)  สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขจต 2 และ สพป.กาญจนบุรี เขต 4

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 8 ค.(2)  สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขจต 2 และ สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รายละเอียดประกาศ ]

[ แบบคำขอตาม ว.29 ]

[ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ว8ปี56 ]

[ องค์ประกอบการประเมิน ]

[ ผลงานที่เป็นผลดำเนินงานที่ผ่านมา ]

[ แนวคิดและวิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปร ]

[ วิสัยทัศน์  ]

pr_2562
pr_kan2
pr
raka
gallery
information
service
standard
baby_01
obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin