รวมประกาศ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

[ ประกาศรับโอน ขรก.อื่น (รอบ 2) ]

[ วิสัยทัศน์ ]

[ ผลงานที่เป็นผลดำเนินงานที่ผ่านมา ]

[ แนวคิดและวิธีการ เพื่อพัฒนางาน ]

[ แบบคำขอตาม ว.29 ]

[ องค์ประกอบการประเมิน ]

[ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ว8ปี56 ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01
obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin