รวมประกาศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภา อำนวยการ ระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

[ รับสมัครศึกษาธิการจังหวัด ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01
obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin