รวมประกาศ

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[ ประกาศระกาศ ]

องค์ประกอบการประเมินศักยภาพ }

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01
obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin