ศูนย์ ITEC

ทีมงาน admin ของ www.kan2.go.th

iteckan2 01

ทีมงาน admin ของ www.kan2.go.th

  1. นายอุดม  สืบบุก ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
  2. นายเจษฎา ตันธนะ หัวหน้ากลุ่มงานระบบ
pr_kan2
pr
raka
gallery
ตรวจเยี่ยมการประเมินเพชรเสมากาญจน์2

IMG 0281

อ่านเพิ่มเติม...
ผู้บริหารใหม่ทำ PLC

IMG 0163

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา

16 IMG 0155

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาศาลา

06 IMG 0120

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin