เนื้อหา

ร.ร.บ้านบ่อระแหง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ร.ร.บ้านบ่อระแหง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียน
บ้านบ่อระแหง  อำเภอพนมทวน    จังหวัดกาญจนบุรี  ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 09.00  น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

อ่านรายละเอียดประกาศ ]

pr_2562
pr_kan2
pr
raka
gallery
information
service
standard
baby_01
obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin