เนื้อหา

จัดทำเอกสารด่้านการเงินต่างๆ ให้ผู้เกษียณอายุราชการ

10 IMG 4369

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กาญจนบุรี จัดประชุมชีแจงและจัดทำเอกสารด่้านการเงินต่างๆ ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนกันยายน ปีนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มี ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงดังกล่าว

34 IMG 4393

 52 IMG 4411

50 IMG 4409

01 IMG 4360

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ แกลอรีภาพ

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin