ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เข้าสู่ระบบ kan2กรกฎาคม 2015
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Latest JEvents
ไม่มีกิจกรรม
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว

561212_4
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและกาชาดกาญจนบุรี ปี 2556
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและกาชาดกาญจนบุรี ปี 2556 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณลานกิจกรรมนิทรรศการของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับมอบหมายจากจังหวัดกาญจนบุรี ให้นำการแสดงของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
561212_4_08561212_4_22561212_4_27
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้จากแกลอรีภาพ ]
รายงานโดย
นายอุดม  สืบบุก
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
580715_3
นางพรกมล ปลาอ่อน รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนักเรียนของเขตพื้นที่
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
580715_1
การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/2558
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
580714_2
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูสายผู้สอน
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
580713_4
ตรวจเยี่ยมนักเรียนของเขตพื้นที่ ได้ออกเยี่ยมนักเรียนของ ร.ร.บ้านหนองตาคง
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
580716_1
ประชุมชี้แจงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2558
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
580715_2
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนักเรียนของเขตพื้นที่
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
580714_3
นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนักเรียนของเขตพื้นที่
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
580714_1
ประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยหน่อยงานต้นสังกัด
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ทีม ICT Kan2 (1)

580710_4
ทีมงาน ICT ออกติดตามช่วยเหลือ สนับสนุนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ ร.ร.บ้านหนองตายอด
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
580710_2
ทีมงาน ICT ออกติดตามช่วยเหลือ สนับสนุนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ ร.ร.บ้านนาใหม่
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
580708_3
ทีมงาน ICT ออกติดตามช่วยเหลือ สนับสนุนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ ร.ร.บ้านห้วยลึก
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
580708_1
ทีมงาน ICT ออกติดตามช่วยเหลือ สนับสนุนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ ร.ร.บ้านสระจันทอง
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
580710_3
ทีมงาน ICT ออกติดตามช่วยเหลือ สนับสนุนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ ร.ร.บ้านอ่างหิน
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
580710_1
ทีมงาน ICT ออกติดตามช่วยเหลือ สนับสนุนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ ร.ร.บ้านหนองเจริญสุข
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
580708_2
ทีมงาน ICT ออกติดตามช่วยเหลือ สนับสนุนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ ร.ร.วัดสระลงเรือ
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
580707_4
ทีมงาน ICT ออกติดตามช่วยเหลือ สนับสนุนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ ร.ร.เมตตาจิตต
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา

มองผ่านเลนส์

001_1
“ตลาดนัด” ผมว่าหลายคนจะคุ้นเคย และชอบที่จะไปเดินหาซื้ออะไรแบบง่ายๆ มากินมาใช้ตามประสาผู้ใช้ชีวิตแบบง่ายๆ ในยุคที่ต้องประหยัดกันทุกครัวเรือน นักเรียนก็เป็นผู้ซื้ออีกวัยหนึ่งที่ชอบเดิน “ตลาดนัด” ถ้าเราจะทำให้นักเรียนของเราเปลี่ยนจากผู้ซื้อ ไปเป็น “ผู้ขาย” ล่ะ จะทำอย่างไรดี
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งเอกสารนักเรียนทุนบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด และบริษัทโล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด
 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศ ขยายเวลารับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู
 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศสรรหาและเลือกผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ

 
มติ อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
 
อบรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับประถมศึกษา (SchoolMIS)
 
ป้ายโฆษณา
ร.ร.บ้านตลุงใต้ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู คสล.ชั้นเดียว 2 ห้อง โรงเรียนบ้านตลุงใต้
 
ร.ร.วัดดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักครู คสล.ชั้นเดียว 2 ห้อง โรงเรียนวัดดอนแสลบ
 
ร.ร.บ้านวังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน
 
ร.ร.บ้านตลุงใต้ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
 
ร.ร.บ้านวังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ในการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

580524

กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ new02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

580403

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรม Inquiring Mind ให้แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

570812

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติครูวิชาการ วันที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมริเวอร์แคว

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

570728

กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดอบรม inspiring science ให้แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
 
สพฐ. แจ้งให้โรงเรียนรายงานข้้อมูล Internet ผ่านเว็บไซต์ http://202.29.172.140/obecdata/ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 มีนาคม 2558
 
ด่วน ให้โรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ LAS
 
หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จะดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 35 โรงเรียน
 
ด่วน.....สพป.กาญจนบุรี เขต 2การขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองตามแนวทางการจัดกิจกรรมประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

 
เร่งรัดหนังสือขอบคุณ จากการรับทุนบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด และบริษัท โล้วเฮงหมง มอเตอร์ จำกัด ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 นี้
 
แจ้งรายชื่อผู้ร่วมงานวันแห่งเกียรติยศแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ.2557 พร้อมจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ของโรงเรียนต่างๆ
 
ประกาศของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เพื่อให้ได้รับการพิจารณาให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
 
ด่วน...แผนผังงานมหกรรมการศึกษา ที่จะให้โรงเรียนหรือกลุ่ม ร่วมกันจัดนิทรรศการในงานมหกรรมการศึกษา ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2557
 
ขอแจ้งให้ครูที่เข้ารับการอบรมด้านบรรณารักษ์ ส่งรายงานการเดินทางที่ไปอบรม พร้อมรับเงินที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 19 กันยายน2557
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับนางอรดา ยางงาม (สมคิด ยางงาม) บุคลากรในกลุ่มอำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่สูญเสียบิดา
 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูมาเนช เยียวยา ครู ร.ร.บ้านพนมนาง อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ที่สูญเสียมารดา
 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูอำพร บ้งชมโพธิ์ ครู รร.วัดทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ที่สูญเสียมารดา
 
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูนาฎนภา ศรีโสภา. ครู ร.ร.วัดดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ที่สูญเสียบิดา
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา