ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เข้าสู่ระบบ kan2ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
กรกฎาคม 2014
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Latest JEvents
ไม่มีกิจกรรม
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ร.ร.บ้านอ่างหิน

570123_2
นายปกรณ์ ม่วงเจริญ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ร.ร.บ้านอ่างหิน อ.ห้วยกระเจา
นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ร.ร.บ้านอ่างหิน อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 มีนายสนาม ทับทิมใส ผอ.ร.ร.บ้านอ่างหิน ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม ในโอกาสนี้ นายปกรณ์ ม่วงเจริญ ได้ประชุมครูเพื่อมอบนโยบายด้านการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เพื่อให้ทุกคนได้ช่วยกันแก้ปัญหาในภาพรวมของโรงเรียน
570123_2_03570123_2_12570123_2_17
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้จากแกลอรีภาพ ]
รายงานโดย
นายอุดม  สืบบุก
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 05 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 08:14 น.)

 
ป้ายโฆษณา
570703_3
คณะกรรมการได้ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีศรีตำบล ของ ร.ร.วัดเขาใหญ่
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570703_1
คณะกรรมการได้ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีศรีตำบล ของ ร.ร.บ้านดอนตาลเสี้ยน
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570701_3
คณะกรรมการได้ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีศรีตำบล ของ ร.ร.วัดคร้อพนัน
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570701_1
คณะกรรมการได้ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีศรีตำบล ของ ร.ร.วัดห้วยตะเคียน
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570703_4
นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานประชุมเพลิงศพนางมาลี ผ่องใส
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570703_2
คณะกรรมการได้ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีศรีตำบล ของ ร.ร.วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570702_1
คณะกรรมการได้ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีศรีตำบล ของ ร.ร.วัดหนองพันท้าว
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570701_2
คณะกรรมการได้ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีศรีตำบล ของ ร.ร.วัดดอนขมิ้น
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ด่วน.....กำหนดการพีธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ต้นแบบเด็กดี...ศรีกาญจน์ 2 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ด่วน......กำหนดการพีธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ต้นแบบเด็กดี...ศรีกาญจน์ 2 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

กำหนดการ ]

[ รายชื่อ ]

 

 
ด่วน.....แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินและเชิญประชุมเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินและเชิญประชุมเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

หนังสือราชการ ]

[ ลำดับที่เข้ารับตรา ]

[ ประกาศรายชื่อ ]

สถานที่ ]

 
ด่วน....ท่านที่เปิดหนังสือราชการ ที่ ศธ 04018/ว2043 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ไม่ได้ใช้ช่องทองนี้แทน

ด่วน....ท่านที่เปิดหนังสือราชการ ที่ ศธ 04018/ว2043 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ไม่ได้ใช้ช่องทางนี้แทน

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในวันเสาร์ ที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ ห้องขสังขละ โรงแรมริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี รายละเอียดตามหนังสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04018/ว2043 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 คลิกเพื่อ download

 
ด่วน.....การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557
 
กำหนดการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557
 
ป้ายโฆษณา
แจ้งเรื่องด่วน..โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้จัดส่งรายชื่อนักเรียนที่ต้องการได้รับการดูแลช่วยเหลือเร่งด่วน ขอให้แจ้งรายชื่อนักเรียนด่วน
 
ร.ร.วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
 
ร.ร.บ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร” ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มวิชาปฐมวัยศึกษา
 
ร.ร.บ้านดอนเขว้า ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
 
ร.ร.บ้านดอนตาลเสี้ยน อ.ท่ามะกา ยกเลิกประกาสเดิม และประกาศสอบราคาการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ใหม่ดังนี้
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

570117

คณะศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนของสพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" new02

อ่านเพิ่มเติม

561018

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง Inspiring Science

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

 

561010

นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเครื่องบินพลังยางประเภทร่อนนานและร่อนไกล

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

 

560929

กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดอบรมเครื่องร่อนกระดาษพับเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล และประเภทร่อนนาน วันที่ 18 สิงหาคม 2556

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

 

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ด่วน.....โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้างประจำในโครงการจ่ายตรงเงินเดือน(P-Obec) ดำเนินการจัดส่งโดยด่วน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557
 
โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้างประจำในโครงการจ่ายตรงเงินเดือน(P-Obec) ดำเนินการจัดส่งโดยด่วน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557
 
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาแผนที่ - เข็มทิศ
 
Download เอกสารการตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 6

 
เชิญ Download เอกสารการจัดสอบ NT

 
สพฐ.) ขอเชิญโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมรับชมการแพร่ภาพออกอากาศสดเรื่อง "การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557" ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.05-17.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี
 
แจ้งคณะกรรมการตามคำสั่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่ 16/2557 , 17/2557 , 18/2557 และ 19/2557 ลงวันที่ 16 มกราคม 2557 ให้เตรียมใบสำคัญรับเงินตามแบบที่กำหนด พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อที่ดินแปลงต่อเนื่องพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยที่พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 
เชิญ download สื่อส่งเสริมการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 
เชิญ download แบบทดสอบความสามารถชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล ปีการศึกษา 2555 พร้อมเฉลย

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับนายชาญชัย เอี่ยมสุองค์ ครู ร.ร.วัดบ้านทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ที่สูญเสียบิดา
 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับครูณัฐสิทธิ์ ชุนสุดา ครู โรงเรียนวัดสาลวนาราม อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ที่สูญเสียบิดา
 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับครูบุษรา สนสุทธิ ตำแหน่งครู คศ.1 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร” ที่สูญเสียมารดา
 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับนายสมาน สาครเสถียรกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ซึ่งเป็นสามีของนางคณาพร สาครเสถียรกุล ศน.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่สูญเสียบิดา
 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนายประยุทธ์ ฟักช้าง อดีตนักการภารโรง ร.ร.วัดบ้านทวน อ.พนมทวน ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ถึงแก่กรรม
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา