ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เข้าสู่ระบบ kan2ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
กรกฎาคม 2014
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Latest JEvents
ไม่มีกิจกรรม
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เข้าสู่ระบบ

กรุณาเข้าระบบ เพิ่อเข้าถึงส่วนสำหรับสมาชิกป้ายโฆษณา
570709_2
คณะกรรมการได้ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีศรีตำบล ของ ร.ร.วัดพังตรุ อ.พนมทวน
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570708_1
นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองปลิง
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570703_3
คณะกรรมการได้ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีศรีตำบล ของ ร.ร.วัดเขาใหญ่
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570703_1
คณะกรรมการได้ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีศรีตำบล ของ ร.ร.บ้านดอนตาลเสี้ยน
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570710_2
นายปกรณ์ ม่วงเจริญ  เป็นประธานในการประชุมวางแผนการเกลี่ยอัตรากำลังครู
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570709_1
คณะกรรมการได้ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีศรีตำบล ของ ร.ร.วัดสาลวนาราม อ.พนมทวน
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570703_4
นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานประชุมเพลิงศพนางมาลี ผ่องใส
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570703_2
คณะกรรมการได้ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีศรีตำบล ของ ร.ร.วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
แจ้งรายชื่อ การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม RS
 
ด่วน.....กำหนดการพีธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ต้นแบบเด็กดี...ศรีกาญจน์ 2 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

 
ด่วน.....แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินและเชิญประชุมเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
 
ด่วน....ท่านที่เปิดหนังสือราชการ ที่ ศธ 04018/ว2043 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ไม่ได้ใช้ช่องทางนี้แทน

ด่วน....ท่านที่เปิดหนังสือราชการ ที่ ศธ 04018/ว2043 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ไม่ได้ใช้ช่องทางนี้แทน

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูวิชาการ เรื่อง การนำเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในวันเสาร์ ที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ ห้องขสังขละ โรงแรมริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี รายละเอียดตามหนังสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04018/ว2043 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 คลิกเพื่อ download

 
ด่วน.....การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557
 
ป้ายโฆษณา
ร.ร.วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ 312 ปีงบประมาณ 2557
 
ร.ร.วัดสาลวนาราม ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ห้องประชุม ค.ส.ล. 1 ชั้น 1 ห้อง
 
ร.ร.วัดสาลวนาราม ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ยกเลิก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ห้องประชุม ค.ส.ล. 1 ชั้น 1 ห้อง
 
ร.ร.วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ 312 ปีงบประมาณ 2557
 
ร.ร.วัดดอนชะเอม หมู่ที่ 1 ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกาจ.กาญจนบุรี ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

570728

กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดอบรม inspiring science ให้แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น new02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

570117

คณะศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนของสพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

561018

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง Inspiring Science

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

 

561010

นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเครื่องบินพลังยางประเภทร่อนนานและร่อนไกล

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

 

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
แจ้งครูที่เข้ารับการอบรมCEFR สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2557 ทราบ...
 
ด่วน.....โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้างประจำในโครงการจ่ายตรงเงินเดือน(P-Obec) ดำเนินการจัดส่งโดยด่วน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557
 
โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้างประจำในโครงการจ่ายตรงเงินเดือน(P-Obec) ดำเนินการจัดส่งโดยด่วน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557
 
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาแผนที่ - เข็มทิศ
 
Download เอกสารการตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 6

 
เชิญ Download เอกสารการจัดสอบ NT

 
สพฐ.) ขอเชิญโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมรับชมการแพร่ภาพออกอากาศสดเรื่อง "การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557" ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.05-17.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี
 
แจ้งคณะกรรมการตามคำสั่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่ 16/2557 , 17/2557 , 18/2557 และ 19/2557 ลงวันที่ 16 มกราคม 2557 ให้เตรียมใบสำคัญรับเงินตามแบบที่กำหนด พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อที่ดินแปลงต่อเนื่องพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยที่พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 
เชิญ download สื่อส่งเสริมการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับนายชาญชัย เอี่ยมสุองค์ ครู ร.ร.วัดบ้านทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ที่สูญเสียบิดา
 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับครูณัฐสิทธิ์ ชุนสุดา ครู โรงเรียนวัดสาลวนาราม อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ที่สูญเสียบิดา
 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับครูบุษรา สนสุทธิ ตำแหน่งครู คศ.1 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร” ที่สูญเสียมารดา
 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับนายสมาน สาครเสถียรกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ซึ่งเป็นสามีของนางคณาพร สาครเสถียรกุล ศน.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่สูญเสียบิดา
 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนายประยุทธ์ ฟักช้าง อดีตนักการภารโรง ร.ร.วัดบ้านทวน อ.พนมทวน ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ถึงแก่กรรม
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา