ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เข้าสู่ระบบ kan2ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เมษายน 2014
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Latest JEvents
ส. เม.ย. 19 @08:00 - 05:00PM
สอบบรรจุครูผู้ช่วย
จ. เม.ย. 21 @08:00 - 05:00PM
ค่ายภาษาอังกฤษ นร.ม.2
อ. เม.ย. 22 @08:00 - 05:00PM
ว่ายน้ำเพื่อชีวิต
พฤ. เม.ย. 24 @08:00 - 05:00PM
ประกาศรายชื่อสอบภาค ค.
พฤ. เม.ย. 24 @08:00 - 05:00PM
ว่ายน้ำเพื่อชีวิต
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เข้าสู่ระบบ

กรุณาเข้าระบบ เพิ่อเข้าถึงส่วนสำหรับสมาชิกป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
570319_3
กลุ่มโรงเรียนสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570319_1
ประชุมเพื่อพัฒนาผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน ให้กับกลุ่ม ร.ร.พระแท่นดงรัง และ กลุ่ม ร.ร.สนามแย้
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570317_1
ประชุมพิจารณาความดีความชอบ ให้กับตำแหน่งบุคคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570306_1
เยี่ยมการจัดกิจกรรมค่ายวิทย์ศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนหวายเหนียว ณ ร.ร.บ้านหนองหิน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570321_1
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างผู้นำเครือข่ายสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570319_2
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ของนักเรียนชั้น ป.4-5 และค่าย ม.1-3
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570318_1
พิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย และและนักเรียนที่จบชั้น ป.6 ของ ร.ร.บ้านหนองกรด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570322_1
นายอภิชาติ จิระวุฒิ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพระราชทานเพลิงศพ(เป็นกรณีพิเศษ) คุณแม่อาภรณ์ เพิ่มพงศาเจริญ
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ด่วน......มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประกาศรายชื่อผู้ที่สมัครเข้าร่วมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (สายผู้สอน)
 
ให้ ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานทุกคน ได้มาปฏิบัติหน้าที่ประจำ ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในวันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
 
อำเภอพนมทวนแจ้งประชุมการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557
อำเภอพนมทวนแจ้งประชุมการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 เขตเลือกตั้งที่ 2 ประชุม ณ หอประชุมอำเภอพนมทวน เขตเลือกตั้งที่ 3 ประชุม ณ หอประชุม ร.ร.
วัดบ้านทวน อ.พนมทวน
 
อำเภอพนมทวนแจ้งเลื่อนการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เลื่อนไปไม่มีกำหนด

 
สพฐ.อนุมัติหลักการให้สำนักทดสอบทางการศึกษาดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความเข้มแข็งในการประเมินคุณภาพการศึกษาและได้กำหนดการประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 4 หลักสูตร
 
ป้ายโฆษณา
ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ของกระทรงศึกษาธิการ พร้อมฉบับแก้ไข
 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
 
ร.ร.วัดเบญพาด อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2557
 
ร.ร.วัดสาลวนาราม อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2557
 
ร.ร.วัดตะคร้ำเอน ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

570117

คณะศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนของสพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" new02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

561018

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง Inspiring Science

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

 

561010

นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเครื่องบินพลังยางประเภทร่อนนานและร่อนไกล

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

 

560929

กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดอบรมเครื่องร่อนกระดาษพับเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล และประเภทร่อนนาน วันที่ 18 สิงหาคม 2556

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

 

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ด่วน.....โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้างประจำในโครงการจ่ายตรงเงินเดือน(P-Obec) ดำเนินการจัดส่งโดยด่วน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557
 
โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้างประจำในโครงการจ่ายตรงเงินเดือน(P-Obec) ดำเนินการจัดส่งโดยด่วน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557
 
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาแผนที่ - เข็มทิศ
 
Download เอกสารการตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 6

 
เชิญ Download เอกสารการจัดสอบ NT

 
สพฐ.) ขอเชิญโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมรับชมการแพร่ภาพออกอากาศสดเรื่อง "การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557" ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.05-17.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี
 
แจ้งคณะกรรมการตามคำสั่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่ 16/2557 , 17/2557 , 18/2557 และ 19/2557 ลงวันที่ 16 มกราคม 2557 ให้เตรียมใบสำคัญรับเงินตามแบบที่กำหนด พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อที่ดินแปลงต่อเนื่องพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยที่พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 
เชิญ download สื่อส่งเสริมการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 
เชิญ download แบบทดสอบความสามารถชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล ปีการศึกษา 2555 พร้อมเฉลย

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับนางสาวสุนันทา ปิยะวงษ์ ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านดอนเขว้า อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ที่สูญเสียมารดา
 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับนายโชคชัย เพิ่มพงศาเจริญ ผอ. ร.ร.วัดคร้อพนัน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ที่สูญเสียมารดา
 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูธันยชนก ทรัพย์ย้อย ครู ร.ร.วัดหนองปลิง องห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ที่สูญเสียบิดา
 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับนายสุชาติ อาจปักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านน้อย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ที่สูญเสียบิดา
 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูประภาส ทองมีสินธ์ ผู้แทนข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ครูโรงเรียนวัดเขาใหญ่ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ที่สูญเสียมารดา
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา