ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562
07
- พฤษภาคม
2021
Posted By : เจษฎา ตันธนะ
ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 ปรับปรุงบัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีราคาสะสมอาคารสิ่งปลูกสร้าง

ใส่ความเห็น