โรงเรียนบ้านวังรัก ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นางสุดาพร ชูชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังรัก พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ภิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และคณะ ที่ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

โดยการออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในครั้งนี้ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และสอบถามถึงปัญหาต่างๆที่ทางโรงเรียนต้องการแก้ไข

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดนาพระยา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน โรงเรียนวัดนาพระยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร COVID-19 พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการของโรงเรียน
Next post โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด – 19 ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)