โรงเรียนบ้านเขาช่อง ได้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามห้องเรียน อาคารเรียน และภายในบริเวณโรงเรียน ตามมาตราการป้องกัน จากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านเขาช่องได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามห้องเรียน อาคารเรียน และภายในบริเวณโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากท่าน ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ส.ส. กาญจนบุรี เขต 3 ในการนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาช่องและคณะครู ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน “การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสารสนเทศสำหรับการบริหาร ประสานเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สารสนเทศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต2”
Next post โรงเรียนบ้านดอนสระ ประกาศการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน