โรงเรียนบ้านเขากรวด ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านชายธูปและโรงเรียนบ้านดอนเขว้า ศึกษาดูงาน

วันที่ 27 มิถุนายน 2 […]

โรงเรียนวัดบ้านทวน ให้ผู้ปกครองนักเรียน เข้ามารับ-ส่งใบงานการบ้าน (12-16 ก.ค.64)

โรงเรียนวัดบ้านทวนได […]

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ แจกเอกสาร ใบงานและจ่ายเงินอาหารกลางวัน

วันที่ 12 เดือน กรกฎ […]

โรงเรียนบ้านซ่อง ทำแบบทดสอบออนไลน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ผู้บริหารสถานศึกษา พ […]

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไพรงาม

วันที่ 12 กรกฎาคม 25 […]