ประกาศโรงเรียนวัดบ้านทวนเรื่อง งดการเรียนการสอนแบบ On Hand ระหว่างวันที่ 26 – 30 ก.ค.64