โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอเลื่อนการเปิดเรียนในรูปแบบ On Site เป็นรูปแบบ On Hand

โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอเลื่อนการเปิดเรียนในรูปแบบ On Site เป็นรูปแบบ On Hand จึงขอให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้ามาส่งใบงานการบ้าน ครั้งสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งรับเงินค่าอาหารกลางวัน นมโรงเรียน และทุนการศึกษาต่าง ๆ ในวันจันทร์ที่ 27 ก.ย.64 เวลา 09.00 น.

You may also like...

ใส่ความเห็น