โรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมกันทำความสะอาด จัดสถานที่บริเวณวัดบ้านทวน เพื่อเตรียมงานทอดกฐินสามัคคี

12 – 13 พ.ย. 6 […]

โรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านทวน

14 พ.ย.64 คณะครู และ […]

การประชุมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปี2564 และกิจกรรม Find ways to develop schools. โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ณ รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี