วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสืบสันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคราช พร้อมด้วยครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ ณ วัดตรีมิตรประดิษฐาราม กาญจนบุรี

ใส่ความเห็น