Daily Archive: กุมภาพันธ์ 4, 2022

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. สู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการจัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ 0

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. สู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการจัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ

การเข้าร่วมอบรมการสอนภาษาจีนแนวใหม่ สไตล์ Active Learning สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 0

การเข้าร่วมอบรมการสอนภาษาจีนแนวใหม่ สไตล์ Active Learning สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

0

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 (สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม) ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่...