โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. สู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการจัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ

การเข้าร่วมอบรมการสอนภาษาจีนแนวใหม่ สไตล์ Active Learning สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 (สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม) ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมคณะกรรมการด […]

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเขารักษ์ เข้ารับการตรวจ ATK

วันพุธ ที่ 2 กุมภาพั […]

โรงเรียนบ้านโคราช เตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในรูปแบบ On Site

วันอังคารที่ 1 กุมภา […]