Daily Archive: กุมภาพันธ์ 14, 2022

0

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านสระลุมพุกเข้าร่วมประกวด/แข่งขันท่องสูตรคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21(คณิตศาสตร์) ทางโรงเรียนบ้านสระลุมพุกขอขอบคุณ ศน.ดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กจ.2 เข้าประเมินกิจกรรมครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ

0

กิจกรรม “การแข่งขันกิจกรรม ก-ฮ(-) ไม่รอ ป.1 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ขอขอบคุณ ศน.เบญจมาศ นุ่มวัฒนะ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สพป.กจ.2 ที่ได้เข้ามาทดสอบ “การแข่งขันกิจกรรม ก-ฮ(-) ไม่รอ ป.1” นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสระลุมพุก

0

โรงเรียนวัดบ้านทวน เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้ นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมสถานที่ โดยมี นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน คณะครูและศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับ

วันเสาร์ ที่ 12 ก.พ.65 โรงเรียนวัด...

0

โรงเรียนวัดบ้านทวน เข้าร่วมการประกวด แข่งขันกิจกรรมการท่องสูตรคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (คณิตศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนวัดบ้านทวน ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (SP Center) พนมทวน 1

การประกวด แข่งขันกิจกรรมการท่องสูต...